Biostimulanter

Biostimulanter

Biostimulanter

Stress orsakad av värme, torka eller sjukdomar kan ta bort vissa näringsämnen från jorden, eller begränsa upptaget från rötterna till plantan. ICLs biostimulanter stimulerar aktiviteten i jorden, vilket resulterar i bättre tillgänglighet av näringsämnen för plantan. Detta gör att grönytan, plantorna eller grödan snabbt återhämtar sig från stress och främjar en bättre rottillväxt. 

 Vitalnova

En serie med biostimulanter och turf conditioners som stödjer integrerade grönytelösningar.

Read more