Greenmaster Liquid

Greenmaster Liquid

Greenmaster Liquid

Greenmaster Liquid är en flytande gödning med avancerad teknik, vilken inkluderar ICLs unika TMax näringsupptagsaktivator. 

TMax är en blandning av kelaterande ämnen, näringsupptagsacceleratorer, vitaminer och ytaktiva ämnen som förbättrar ett effektivt upptag av gödningen. Greenmaster Liquid levererar avancerad flytande näring med en jämn spridning, vilket hjälper till med ett maximalt näringsupptag. 

 

Greenmaster Liquid High N

High N

25-0-0+1.2Mg+TE

Greenmaster Liquid High N har ett högt kväveinnehåll som ger en snabb initial effekt. 

 

 

Read more

Greenmaster Liquid High K

High K

3-1.3-8.3+TE

Greenmaster Liquid High K kan användas före eller under stressiga förhållanden. De låga kväve- och fosfornivåerna bibehåller en låg tillväxt och främjar god rottillväxt. 

 

Read more

Greenmaster Liquid High NK

High NK

10-0-8.3+TE

Greenmaster Liquid NK är en balanserad NK-gödning som inte innehåller P och är idealisk att använda mellan vår och höst. Produkten NK förhållande reglerar grönytans tillväxt och stärker gräset.

 

 

Read more

Greenmaster Liquid STEP (Chelated trace elements)

STEP (Chelated trace elements)

B+Cu+Mn+Mo+Zn

Greenmaster Liquid STEP Liquid kan tillföras året runt, men fungerar bäst i perioder med aktiv tillväxt. Det fungerar bra för att rätta till näringsobalanser i grönytan. 

 

 

Read more

Greenmaster Liquid Spring & Summer

Spring & Summer

12-1.7-5+TE

Greenmaster Liquid Spring & Summer är idealisk att använda under de huvudsakliga tillväxtperioderna. Den har en komplett NPK-formulering som ger näringstillförsel under hela den huvudsakliga tillväxtperioden utan att ge överdriven tillväxt.

 

 

Read more

Greenmaster Liquid Effect Iron Fe

Effect Iron Fe

Greenmaster Liquid Effect Iron Fe kan användas genom hela växtperioden. Den ger ökad grönfärgning inom tre timmar och som varar upp till sex veckor. 

 

 

Read more

Greenmaster Liquid CalMag

CalMag

9-0-0+9.3Ca+1.8Mg+TE

Greenmaster Liquid gödseln är formulerad för att stötta kalcium- och magnesiumnivåerna. 

 

 

Read more