Greenmaster Pro-Lite

Greenmaster Pro-Lite

 
 

Greenmaster Pro-Lite

Greenmaster Pro-Lite är en enastående och homogen gödning med konventionell frigöring i form av mikrogranuler, som levererar högkvalitativ växtnäring för fina grönytor. Produkterna i serien har olika innehåll, alla anpassade för att optimera hälsan hos grönytan året runt. 
 
 

Topdress Z(eolite)

0-0-1.7+1.4Ca+0.5Mg

Greenmaster Topdress Z är en fin toppdressingsgödsel i partikelstorlek, som är perfekt för användning under den huvudsakliga växtsäsongen och vid tillfällig sådd.

 

 

Read more

Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg

Autumn Mg

6-2.2-9.1+1.8Mg+Fe

Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg är en gödsel med lågt innehåll av NPK och järn, som är formulerad med magnesium för att förbättra grönytans hälsa och färg.

 

 

Read more

Greenmaster Pro-Lite Cold Start

Cold Start

11-2.2-4.1+8Fe

Greenmaster Pro-Lite Cold Start är en formulering med direkt tillgängligt kväve och kalium som hjälper till att ge god start för en återhämtande tillväxt på våren. 

 

 

Read more

Greenmaster Pro-Lite Autumn

Autumn

6-2.2-8.3+6Fe

Greenmaster Pro-Lite Autumn innehåller NPK och ett högt järninnehåll för en balanserad grönytehälsa, härdad gräsmatta och tillhandahållande av mosskontroll. 

 

Read more

Greenmaster Pro-Lite NK

NK

12-0-10+1.8Mg+2Fe

Greenmaster Pro-Lite NK är idealisk för användning från våren till sensommar för att bibehålla kaliumnivåerna. 

 

 

Read more

Greenmaster Pro-Lite Double K CalMag

Double K CalMag

7-0-11.6+4Fe

Greenmaster Pro-Lite Double K CalMag har ett lågt kväveinnehåll och högt kaliuminnehåll. Det är idealiskt för stärkning av grönytan över hela året, nu med tillsatt kalcium och magnesium.

 

 

Read more

Greenmaster Pro-Lite Invigorator Plus

Invigorator Plus

4-0-11.6+1.2Mg+8Fe

Ny formulering med granulerad gödsel för härdning av grönyta med högt innehåll av järn och kalium för en bättre grönyterespons.

 

Read more