Sierrablen Plus

Sierrablen Plus

 

Sierrablen Plus

 
Sierrablen Plus är en serie bestående av gödning i form av minigranuler, med långtidsverkan, tillverkade med premiumteknik, innehållande Poly-S och resinkapslad PACE teknik med konventionella kvävekällor för att uppnå bästa långtidseffekt och frigöringsmönster. 
 

Sierrablen Plus Spring & Summer with Pearl® Technology

Spring & Summer with Pearl® Technology

Sierrablen Plus Spring & Summer inkluderar Pearl® Technology, ett unikt Root Activated™ långtidsverkande fosfor som utvunnits från lakvatten från reningsverk. Denna gödsel för vår- och sommaranvändning räcker länge tack vare långtidsverkande kväve. 

 

Read more

Sierrablen Plus Autumn & Winter with Pearl® Technology

Autumn & Winter with Pearl® Technology

Sierrablen Plus Autumn & Winter innehåller Pearl® Technology, ett unikt Root Activated™ långtidsverkande fosfor, utvunnet från lakvatten från reningsverk. Det är en gödsel för sommar och höst med högre innehåll av kalium för att bibehålla en hälsosam grönyta, inför perioden med lägre sjukdomstryck och vinter. Lägre N-nivåer hjälper till att bibehålla en stadig tillväxt. 

 

Read more

Sierrablen Plus Turf Starter with Pearl® Technology

Turf Starter with Pearl® Technology

Sierrablen Plus Turf Starter innefattar Pearl® Technology, ett unikt Root Activated™ gödselmedel med långtidsverkande fosfor, utvunnet från lakvatten på reningsverk. Detta höga fosforinnehåll med bevisad prestanda för rullgräsproducenter, är utformad för läggning av rullgräs och när man lagar gräsytor och då maximal rotbildning är målet. Det är rekommenderat att använda denna produkt tillsammans med tillförsel av ytterligare kväve för att skapa bättre tillväxt av grönytan. 

 

 

Read more

Sierrablen Plus Mini

Mini

38-0-0

Sierrablen Plus 38-0-0 har tillräckligt med långtidsverkande kväve för att få en konstant tillväxt i två till tre månader. Det innehåller långtidsverkande NPK och en liten mängd lättillgängligt kväve. Detta kväve frigörs endast vid goda tillväxtförhållanden och hjälper till att förebygga stress hos växten. 

 

Read more

Sierrablen Plus Spring starter (3M)

Spring starter (3M)

24-2.2-10.8

SierrablenPlus Spring Starter 24-5-13 är perfekt att använda som den första långtidsverkande gödseln för säsongen. Den har ICLs patenterade Poly-S och PACE kapslingsteknik. 

 

 

Read more

Sierrablen Plus Spring starter (4-5M)

Spring starter (4-5M)

24-2.2-6.6+1.2Mg

SierrablenPlus Spring Starter 24-5-8+2MgO är en perfekt produkt för användning vid tillväxtens början. Den har ICLs patenterade Poly-S och PACE kapslingstekniker.

Read more

Sierrablen Plus Active (3M)

Active (3M)

19-2.2-14.9+1.2Mg+TE

SierrablenPlus Active 19-5-18+2MgO (3 månader) är den idealiska långtidsverkande gödseln för användning under vår och sommar. Den har ICLs patenterade kapslingsteknik. 

Read more

Sierrablen Plus Active (4-5M)

Active (4-5M)

18-2.2-14.9+1.2Mg

SierrablenPlus Active 18-5-18+2MgO (4 – 5 månader) är en idealisk långtidsverkande gödsel att använda under vår och sommar. Den är har ICLs patenterade Poly-S kapslingsteknik. 

 

 

Read more

Sierrablen Plus Renovator (3M)

Renovator (3M)

20-8.7-6.6

SierrablenPlus Renovator 20-20-8 består av minigranulat och är perfekt vid renovering av grönyta eller vid läggning av ny. Den har ICLs patenterade Poly-S kapslingsteknik. 

 

 

Read more

Sierrablen Plus Stress control (3M)

Stress control (3M)

15-0-23.2+1.2Mg

Sierrablen Plus Stress Control 15-0-28+2MgO (3 månader) ger den bästa förberedelsen för vintermånaderna och ger ett frodigt gräs på våren. 

Read more

Sierrablen Plus Stress control (4-5M)

Stress control (4-5M)

15-2.2-18.3+1.2Mg

SierrablenPlus Stress Control 15-5-22+2MgO (4 – 5 månader) ger den bästa förberedelsen för vintermånaderna och ger ett frodigt gräs till våren. 

 

Read more

Sierrablen Plus N-Start (3M)

N-Start (3M)

30-2.2-4.1

Sierrablen Plus N-Start 30-5-5 gör att grönytan snabbt grönskar, även vid kallare förhållanden. Den har ICLs patenterade kapslingsteknik Poly-S. 

 

Read more

SierrablenPlus Spring & Summer CalMag

Spring & Summer CalMag

23-0-4.1+3.6Ca+1.2Mg

SierrablenPlus Spring & Summer CalMag (4-5M) 23-0-5 +5 CaO + 2MgO ger en frisk tillväxt genom hela säsongen. Det innehåller ICLs patenterade Poly-S kapsling, N frigörs vid gynnsamma förhållanden. Produkten är blandad med Mg vilket förbättrar grönytans färg och döljer stressymtom, och Ca för starkare cellväggar och hälsosam planttillväxt. 

 

Read more