Sportsmaster CRF Mini

Sportsmaster CRF Mini

 
 

Sportsmaster CRF Mini

 

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande gödning och konventionell granulerad gödning, vilket ger en jämn tillväxt i upp till tre månader. 

Produkterna i Sportsmaster CRF Mini serien innehåller nu polyhalit, vilket är en naturligt förekommande mineralisk källa för kalium, kalcium och magnesium, vilka förbättrar färgen på grönytan, kvaliteten på gräset, grönytans sundhet och tillväxthastigheten. 

Sportsmaster CRF Mini serien är avsedd för användning på grönytor som klipps högre än 6 mm, så den är idealisk för användning på tees, fairways, sportytor och fritidsgrönytor. 

Download the Sportsmaster CRF Mini range leaflet.

Sportsmaster CRF Mini High N

High N

Sportsmaster CRF Mini High N är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt minigranulatgödning; jämn och stabil tillväxt. En del av minigranulaten är inte kapslade vilket ger en omedelbar respons. 

 

 

Read more

Sportsmaster CRF Mini Active

Active

15-2.2-12.5+2.9Ca+1.2Mg

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulatgödsel. Denna långtidseffekt leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. En del av minigranulaten är inte kapslade vilket ger en omedelbar respons.

 

Read more

Sportsmaster CRF Mini Spring Starter

Spring Starter

20-2.2-8.3+2.1Ca+1.2Mg

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande och sammansatt granulerad gödsel. Denna långtidsverkande teknik leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den ej kapslade delen av denna gödsel ger en omedelbar respons på grönytan. 

 

Read more

Sportsmaster CRF Mini Stress Control

Stress Control

10-2.2-17.4+2.9Ca+1.2Mg

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande och sammansatt granulerad gödsel. Denna långtidsverkande teknik leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den ej kapslade delen av denna gödsel ger en omedelbar respons på grönytan.

Read more

Sportsmaster CRF mini Start

Start

19-8.3-4.1+1.2Mg+TE

Sportsmaster CRF Mini Start är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulerad gödsel, vilket leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den ej kapslade delen av denna gödsel ger en omedelbar respons på grönyta

Read more