H2Pro

 

H2Pro

Genom att använda avancerad polymer- och ytaktiv teknik, har serien H2PRO med specialvätmedel noggrant formulerats och testats för att hjälpa dig att uppnå bättre kontroll av din vattenhantering. Serien, som stödjs av forskning och backas upp av slutavändare, har utformats för att uppnå specifika mål, vart och ett med olika verkningssätt. 

 

H2Pro Conserve Tablet

Conserve Tablet

H2Pro Conserve Tablets är omedelbart aktiv för att lätta på stress orsakad av hydrofoba jordförhållanden. De sänker även behovet av bevattning tack vare de patenterade vattenbevarande ytaktiva ämnena. 

 

 

Read more

H2Pro Conserve Granule

Conserve Granule

H2Pro Conserve Granules använder Biodac som en bärare; ett fritt flödande, dammfritt cellulosakomplex. Bäraren frigör H2Pro Conserve Granules som snabbt bryts ned i rotzonsområdet. 

 

Read more

H2Pro DewSmart

DewSmart

H2Pro DewSmart är ett dispergeringsmedel för grönyteområden. Det är utformat för att förebygga eller minska uppkomst av dagg på gräsets blad. 

 

 

Read more

H2Pro SaltSmart

SaltSmart

H2Pro Saltsmart är ett unik kalciuminnehållande penetrerande vätmedel utformat för att effektiv spola salter från rotzonen. Den kombinerade penetrerings- och Ca-formuleringen spolar effektivt vatten genom rotzonen genom att den byter ut problemsalter (Na+) mot Ca. Det kan användas året runt för att hantera saltsituationer och förbättra växtförhållandena för grönytegräset. 

 

Read more

H2Pro TriSmart

TriSmart

TriSmart by H2Pro är ett nytt premiumvätmedel. Det är utformat för kvalitetsgrönyteområden och den unika trippelaktiva formuleringen ger en god kontroll över din vattenhantering. Det innerhåller tre vattenhanteringstekniker, det ger en god vattenpenetrering, jämn vattenfördelning genom rotzonen och förbättrar den vattenhållande kapaciteten i sandiga rotzoner. För bästa resultat tillför som en del i ett vätmedelsprogram genom säsongen, med månatliga behandlingar. 

 

Read more

H2Pro AquaSmart

AquaSmart

AquaSmart by H2Pro är ett vätmedel för de yttre delarna, utformad för att ge ett bättre effekt av vattenanvändningen. 

Det är formulerat som en blandning av ytaktiva ämnen och AquaSmart hjälper till att bibehålla grönytans kvalitet under perioder med torrt väder genom att maximera effektivteten av bevattning och regn. 

Ett flexibelt dos- och behandlingsintervall kan användas beroende på kraven för optimal vattenhanteringsflexibiliet. Den unika formuleringen av de ytaktiva ämnena hjälper vattnet att penetreras och spridas genom jorden och tillhandahålla god kvarhållning av vatten för att bibehålla en sund planta och en kvalitetsyta. 

Reguljära behandlingar under sommarsäsongen reducerar uppkomsten av torra fläckar och bibehåller grönytans densitet. 

För bästa resultat, behandla tre till fyra gånger under sommaren i ett program. 

 

 

Read more

H2Pro FlowSmart

FlowSmart

FlowSmart by H2Pro är utformad för att bli branschens nästa generation av penetrerande vätmedel; genom att kombinera en ytaktiv teknik som är noggrant blandad med en kombination av polymer och penetrerande ämnen. 

Flowsmart minskar ytspänningen och ger en enastående vatteninfiltration och penetration, med utvalda block co-polymerer för att FlowSmart ska kvarhållas i rotzonen vilket ger fortsatt återfuktning och effektiv vattenpenetration och vattenrörelse i och genom rotzonen. Forskning visar att användning av FlowSmart hjälper till att kvarhålla en torrare yta under våta förhållanden. 

 

Read more