• elemental
Nitrogen Total (N) 3%
Urea nitrogen (Ur-N) 2,4%
Phosphorus (P) 1,3%
Water soluble 1,3%
Potassium (K) 8,3%
Water soluble 8,3%
Manganese (Mn) 0,01%
Water soluble 0,01%
Chelated by EDTA 0,01%
Boron (B) 0,01%
Water soluble 0,01%
Copper (Cu) 0,004%
Water soluble 0,004%
Chelated by EDTA 0,004%
Molybdenum (Mo) 0,001%
Water soluble 0,001%
Zinc (Zn) 0,004%
Water soluble 0,004%
Chelated by EDTA 0,004%

Långtidseffekt

2-6 veckor

Genomsnittlig rekommenderad giva

80 l/ha

Upplösning av produkt

Omedelbar

Förpackningsstorlek (l)

10 eller 200

Rekommenderad giva

40,00 - 120,00 ,/ha

Grönyterespons

<24 timmar

Greenmaster Liquid High K

High K

3-1.3-8.3+TE

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • Idealisk att använda före stressande förhållanden
 • Lågt kväve- och fosforinnehåll bibehåller en låg tillväxt och god rottillväxt
 • Frigör järn, vilket stärker hälsa och färg
 • Komplett spårämnespaket hjälper till med återhämtning efter stress
Beskrivning

Greenmaster Liquid High K frigör järn som är bundet i jorden, stärker grönytans hälsa och färg. Produkten har ett komplett spårämnespaket vilket även förbättrar grönytans hälsa och hjälper till med återhämtning efter stress. 

 

Bruksanvisning

För att optimera upp via bladen, undvik höga temperaturer och soliga förhållanden. Undvik tillförsel vid förhållanden med frost och torka. 

Greenmaster Liquid produkterna är tankblandningsbara med andra produkter i serien, förutom med Ca-Booster. 

Produkten kan tankblandas med vätmedlena H2Pro och H2Pro Maximise. Blanda med sprutmönsterindikatorn TurfMark® Extra som hjälp vid sprutningen, anpassa vatten och minimera vindavdriften. 

 

(TurfMark® is a registered Trade Mark of BASF)


Sprutningsråd

Greenmaster Liquid High K kan användas före eller under stressiga förhållanden. De låga kväve- och fosfornivåerna bibehåller en låg tillväxt och främjar god rottillväxt. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec