• elemental
Nitrogen Total (N) 0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 0%
Manganese (Mn) 1,50%
Water soluble 1,50%
Chelated by EDTA 1,50%
Boron (B) 0,20%
Water soluble 0,20%
Copper (Cu) 1,000%
Water soluble 1,000%
Chelated by EDTA 1,000%
Molybdenum (Mo) 0,100%
Water soluble 0,100%
Zinc (Zn) 1,000%
Water soluble 1,000%
Chelated by EDTA 1,000%

Ge

40 l/ha

Upplösning av produkt

Omedelbar

Förpackningsstorlek (l)

10

Rekommenderad giva

20,00 - 60,00 l/ha

Grönyterespons

<24 timmar

Greenmaster Liquid STEP (Chelated trace elements)

STEP (Chelated trace elements)

B+Cu+Mn+Mo+Zn

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Råd vid sprutning
Fördelar
 • Kan användas året runt
 • Är bäst att använda under perioder med aktiv tillväxt
 • Rättar till näringsämnesobalanser i plantan
 • Kelaterade spårämnen maximerar leveransen av näringsämnen
 • Hjälper till att förebygga att näringsämnen binds i jorden
 • Komplett spårämnespaket
 • Förbättrar totalt sett grönytans hälsa, hjälper till med återhämntning efter stress
Beskrivning

Greenmaster Liquid STEP Liquid innehåller kelaterade spårämnen som maximerar leveransen av näringsämnen och förebygger att näringsämnen binds i jorden. Ett komplett paket med spårämnen förbättrar grönytans hälsa och hjälper till med återhämtning efter stress. 

 

Bruksanvisning

För att optimera upp via bladen, undvik höga temperaturer och soliga förhållanden. Undvik tillförsel vid förhållanden med frost och torka.

Greenmaster Liquid produkterna är tankblandningsbara med andra produkter i serien, förutom med Ca-Booster.

Produkten kan tankblandas med vätmedlena H2Pro och H2Pro Maximise. Blanda med sprutmönsterindikatorn TurfMark® Extra som hjälp vid sprutningen, anpassa vatten och minimera vindavdriften.
Vattenmängden som används vid tillförsel av Greenmaster Liquids påverkar hur näringsämnena tas upp av plantan.


(TurfMark® is a registered Trade Mark of BASF)

Råd vid sprutning
Sprutkvalitet

Droppstorlek

Kvarhållning på bladyta

Potentiell risk för vindavdrift*

Tillförsel på blad

Tillförsel på rötter

Väldigt fin

Fin

Bra

Hög

PP

x

Fin

 

Bra

 

P

x

Medium

 

Bra

 

P

P

Grov

 

Måttlig

 

P

P

Väldigt grov

Stor

Dålig

Väldigt låg

x

PP

Greenmaster Liquid STEP Liquid kan tillföras året runt, men fungerar bäst i perioder med aktiv tillväxt. Det fungerar bra för att rätta till näringsobalanser i grönytan.