• elemental
Nitrogen Total (N) 6%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,8%
Ureaformaldehyde (MU-N) 4,2%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,8%
Potassium (K) 9,1%
Water soluble 9,1%
Magnesium (Mg) 1,8%
Iron (Fe) 0,50%

Characteristics

Granule size

0.5-1.7mm

Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 833 m²

Giva

30 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

3-4 dagar

Långtidseffekt

6 veckor

Grönyterespons

<7 dagar

Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg

Autumn Mg

6-2.2-9.1+1.8Mg+Fe

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Idealisk produkt som första granulatgödsel för säsongen eller på hösten för att härda grönytan. 
 • Lågt innehåll av kväve och högt av kalium hjälper till att härda grönytan
 • Formulerad med magnesium för att förbättra grönytans hälsa och färg
 • Lågt järninnehåll ger extra flexibilitet när tillräcklig järnmängd redan är tillgänglig
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp
 • Frigörningen av kväve minskas signifikant när jordtemperaturen är under 10ºC
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

 

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Fairways
 • Runt greener
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor på sportarenor
 • Gräsmattor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3,7

 M

N

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3,7

 J 1/2

 K

Valsspridare (SS-2)

Full 

1x överfart

 n/a

 0,91

5,25

5,50

 

Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg är en gödsel med lågt innehåll av NPK och järn, som är formulerad med magnesium för att förbättra grönytans hälsa och färg.

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec