• elemental
Nitrogen Total (N) 7%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 2,8%
Urea nitrogen (Ur-N) 4,2%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 11,6%
Water soluble 11,6%
Iron (Fe) 4,00%

Characteristics

Granule size

0.5-1.7mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

30 - 35 g/m²

En förpackning räcker till

714 - 833m²

Långtidseffekt

6 veckor

Upplösning av produkt

3-4 dagar

Grönyterespons

7 dagar

Greenmaster Pro-Lite Double K CalMag

Double K CalMag

7-0-11.6+4Fe

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Idealiskt alternativ för höstbehandling när fosfatnivåerna är adekvata
 • Låg tillförsel av kväve gör att produkten kan användas över hela året
 • Högt kaliuminnehåll härdar grönytan vid stressande förhållanden under sommar och höst
 • Fosfatfri formulering hjälper till med hanteringen av uppbyggnad av jordbundet fosfor
 • Begränsar uppbyggnad av fosfor och etablering av Poa annua
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen

 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor

 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken

 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka

 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp

 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

  Innehåller järn:

  Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

   

 

Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridarinställningar

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3,7

 M

N

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3,7

 J 1/2

 K

Valsspridare(SS-2)

Full 

1x överfart

 n/a

 0,91

5,25

5,50

Greenmaster Pro-Lite Double K CalMag har ett lågt kväveinnehåll och högt kaliuminnehåll. Det är idealiskt för stärkning av grönytan över hela året, nu med tillsatt kalcium och magnesium.

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec