• elemental
Nitrogen Total (N) 4%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 11,6%
Water soluble 11,6%
Magnesium (Mg) 1,2%
Water soluble 1,2%
Iron (Fe) 8,00%

Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 833 m²

Giva

30 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

3-4 dagar

Långtidseffekt

4 - 6 veckor

Grönyterespons

<7 dagar

Greenmaster Pro-Lite Invigorator Plus

Invigorator Plus

4-0-11.6+1.2Mg+8Fe

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
 • MSDS
Viktiga punkter
 • Förbättrad färgrespons
 • Hjälper till att bibehålla en sund grönyta genom höst, vinter och vår
 • Fyra till sex veckors långtidseffekt
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen

 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor

 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken

 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka

 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp

 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

  Innehåller järn:

  Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

   

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Fairways
 • Områden runt greener
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor på sportarenor
 • Gräsmattor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3,7

 M

N

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3,7

 J 1/2

 K

Valsspridare (SS-2)

Full 

1x överfart

 n/a

 0,91

5,25

5,50

 

Ny formulering med granulerad gödsel för härdning av grönyta med högt innehåll av järn och kalium för en bättre grönyterespons.

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec