• elemental
Nitrogen Total (N) 12%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,1%
Urea nitrogen (Ur-N) 7,9%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 10,0%
Water soluble 10,0%
Magnesium (Mg) 1,8%
Iron (Fe) 2,00%

Characteristics

Granule size

0.5-1.7mm

Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 833 m²

Giva

30 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

3-4 dagar

Långtidseffekt

6 veckor

Grönyterespons

<7 dagar

Greenmaster Pro-Lite NK

NK

12-0-10+1.8Mg+2Fe

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Idealisk för användning från vår till sensommar i situationer med kaliumbrist
 • Höga kvävenivåer för rätt tillväxt och återhämtning
 • Fosfatfri formulering hjälper till att hantera fosfat i jorden
 • Högt kaliuminnehåll för härdning av grönytan under stressande förhållanden på sommar och höst
 • Innehåller järn och magnesium som främjar tillväxt och stärker färgen på lätta jordar
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp

 

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

 

 

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Fairways
 • Områden runt greener
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor på sportarenor
 • Gräsmattor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full

1x överfart

 6

 3,7

 M

N

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3,7

 J 1/2

 K

Valsspridare (SS-2)

Full

1x överfart

 n/a

 0,91

5,25

5,50

 

Greenmaster Pro-Lite NK är idealisk för användning från våren till sensommar för att bibehålla kaliumnivåerna. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec