• elemental
Nitrogen Total (N) 10%
Nitrogen organic 2.5%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 2,5%
Urea nitrogen (Ur-N) 5,0%
Phosphorus (P) 1,7%
Potassium (K) 4,2%
Water soluble 4,2%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

2,0 -4,0 mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-40 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 625 m2

Upplösning av produkt

2 - 4 dagar

Grönyterespons

3-7 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Allround

10-1.7-4.2+1.2Mg+0.5Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Stödjer plantans tillväxt genom hela säsongen
 • En kombination av kväve från ammonium, urea och organiska kvävekällor
 • Hållbar näringsfrigörning
 • Organisk komponent tillför C till jorden
Beskrivning

Gronamic Allround levererar hållbar näring till plantorna i grönytan genom växtsäsongen. Tillförsel av viktiga makronäringsämnen ger en sund planta, bibehållen färg på grönytan och motstånd mot slitage. Balansen av mineraliska och organiska komponenter ger fördelar från delarna. Tillför kol och ett balanserat C:N förhållande till jorden / rotzonen. 

 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp

Innehåller järn: Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning.

 

Spridarinställningar

Tillämpligt för SR-2000 och Accupro 2000 spridare

Giva Inställning Spridarbredd En överfart Två överfarter
30 g/m2 6 4 m V1/2 O
35 g/m2 6 4 m n/a P
40 g/m2 6 4 m n/a Q

Gronamic Allround är en organo-mineralgödsel med högt organiskt innehåll som är perfekt för att tillföra näringsämnen och organiskt material till sportytor och landskapsområden. De balanserade mineraliska och organiska näringsämnena tillhandahåller direkttillgängliga och långtidsverkande näringsämnen. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec