• elemental
Nitrogen Total (N) 5%
Nitrogen organic 1.5%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 2,5%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 18,3%
Water soluble 18,3%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

1,0-2,5 mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-40 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 625 m2

Upplösning av produkt

1-2 dagar

Grönyterespons

3-7 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Golf High K

High K

5-0-18.3+1.2Mg+0.5Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Idealiskt för användning på hösten
 • Låga kvävenivåer för perioder med svag tillväxt
 • Högt kaliuminnehåll stöttar plantan vid stressiga perioder
 • Bra granulering för att det är möjligt att sprida låga givor
 • Polyhalitmineral inkluderad för tillförsel av Ca, Mg och K för en sund tillväxt
 • Växtbaserad organisk komponent
Beskrivning

Gronamic Golf High K levererar oavbrutet näring till grönyteplantan genom tillväxtperioden och höga K-nivåer för höstperioden. Tillförsel av alla viktiga makronäringsämnen och järn ger en sund planta, god färg på grönytan och motståndskraft mot slitage. Balansen av mineraliska och organiska komponenter drar nytta av båda sätten att tillföra näring. Tillför kol och en balanserad C:N kvot till jorden / rotzonen. 

 

Bruksanvisning

 

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till två dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp.

Innehåller järn: Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning.

Spridarinställningar

TYP

Inställning

Spridarbredd

Antal överfarter

Giva 30 g/m2

Giva 40 g/m2

Tallriksspridare

7

4 m

1 x överfart

O

R

SR2000 eller Accupro2000

7

4 m

2 x överfart

J1/2

L

Gronamic Golf High K är den perfekta produkten att använda när lägre N och högre K krävs i slutet av tillväxtperioden. De balanserade mineraliska och organiska näringsämnena tillhandahåller direkt tillgängligt och långsamverkande näring. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec