• elemental
Nitrogen Total (N) 16%
Nitrogen organic 2.0%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 3,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 11,0%
Phosphorus (P) 1,3%
Potassium (K) 5,0%
Water soluble 5,0%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

1,0-2,5 mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-40 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 625 m2

Upplösning av produkt

1-2 dagar

Grönyterespons

3-7 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Golf High N

High N

16-1.3-5+1.2Mg+0.5Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Idealiskt genom hela tillväxtperioden
 • Höga kvävenivåer för bibehållen tillväxt
 • God granulering betyder att det är möjligt att ge låga givor
 • Kombination av ammonium, urea och organiska kvävekällor
 • Polyhalitmineral inkluderad för att tillföra Ca, Mg och K för en sund tillväxt
 • Växtbaserad organisk komponent
Beskrivning

Gronamic Golf High N levererar näring till grönytan genom hela växtperioden. Tillförsel av alla viktiga makronäringsämnen och järn gen en sund planta, fin färg på grönytan och motståndskraft mot slitage. Balansen av mineraler och organiska komponenter ger fördelar från båda typerna av näring till plantan. Tillför kol och en balanserad C:N kvot till jorden / rotzonen. 

 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till två dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp

Innehåller järn: Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning.

 

Spridarinställningar

TYP

Inställning

Spridarbredd

Antal överfarter

Giva 30 g/m2

Giva 40 g/m2

Tallriksspridare

7

4 m

1 x överfart

O

R

SR2000 eller Accupro2000

7

4 m

2 x överfart

J1/2

L

Gronamic Golf High N är den perfekta produkten att använda under den huvudsakliga tillväxtperioden för grönytorna. Det balanserade innehållet av mineraliska och organiska näringsämnen tillhandahåller tillgänglig och långtidsverkande näring. 


Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec