• elemental
Nitrogen Total (N) 8%
Nitrogen organic 2.5%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 1,5%
Phosphorus (P) 5,2%
Potassium (K) 6,6%
Water soluble 6,6%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

2,0-4,0 mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-40 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 625 m2

Upplösning av produkt

2 - 4 dagar

Grönyterespons

3-7 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Preseeder

Preseeder

8-5.2-6.6

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • Gödsel att använda vid sådd och lagningssådd
 • Högt P-innehåll för utveckling av den unga plantan
 • Kombination av ammonium, urea och organiska kvävekällor
 • Organisk och mineralkomponent
Beskrivning

Gronamic Preseeder levererar bibehållen näring till grönyteplantan och är utformad för sådd och läggning av rullgräs. Tillförseln av fosfat är essentiell för att säkerställa den unga plantans utveckling och balansen mellan kväve och kalium för att säkerställa att de unga plantorna etableras bra. Balansen mellan mineral och organiska komponenter ger fördelar från båda sätten av tillförsel av näring till grönytan. Tillför kol och en balanserad kvot mellan C och N till jorden / rotzonen. 

 

Bruksanvisning

Tillför till grönytan såbädd under sådd eller till grönytan vid reparationssådd. Vattna om det inte regnar inom en till två dagar efter spridning. Bevattning eller regn hjälper till med upplösningen av produkten.
Undvik spridning under torra förhållanden. 

 

Gronamic Preseeder gödsel är den perfekta produkten att använda vid sådd, lagningssådd och läggning av rullgräs genom underhållssäsongen. Det höga fosforinnehållet tillför det fosfat som krävs för att plantan ska ha en sund tillväxt och utveckling. Balanserat N och K tillför de viktiga makronäringsämnena för plantan under etableringen. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec