• elemental
Nitrogen Total (N) 7%
Nitrogen organic 2%
Urea nitrogen (Ur-N) 5,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 16,6%
Water soluble 16,6%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

2,0-4,0 mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-40 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 625 m2

Upplösning av produkt

2-4 dagar

Grönyterespons

3-7 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Sport High K

High K

7-0-16.6+1.2Mg+0.5Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Är idealisk för användning på hösten
 • Låga kvävenivåer för perioder under året med låg tillväxt
 • Högt kaliuminnehåll stöttar plantan vid perioder med stress
 • Kombination av kväve från ammonium, urea och organiskt kväve
 • Polyhalitmineral inkluderad för att tillföra Ca, Mg och K för en sund tillväxt
 • Växtbaserad organisk komponent
Beskrivning

Gronamic Sport High K tillför upprätthållen näring till plantan under tillväxtperioden och höga K nivåer under hösten. Tillförsel av alla viktia makronäringsämnen ger en sund planta, god färg på grönytan och motståndskraft mot slitage. Balansen mellan mineraliska och organiska komponenter tillför nytta från båda delarna av grönytegödgödsel. Tillför kol och en balanserad C:N kvot till jord /rotzon. 

 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp
Innehåller järn: Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom den kan orsaka missfärgning

 

Spridarinställningar

TYP

Inställning

Spridarbredd

Antal överfarter

Giva 30 g/m2

Giva 40 g/m2

Tallriksspridare

6

4 m

1 x överfart

V1/2

R

SR2000 eller Accupro2000

6

4 m

2 x överfart

O

Q

Gronamic Sport High K är den perfekta produkten att använda när man kräver lägre N och högre K, i slutet av växtsäsongen. Produktens balanserade mineraliska och organiska näringsämnen tillhandahåller både direkt tillgänglig och långtidsverkande näring. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec