• elemental
Nitrogen Total (N) 16%
Nitrogen organic 1.5%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 3,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 11,5%
Phosphorus (P) 1,3%
Potassium (K) 5,0%
Water soluble 5,0%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

2,0-4,0 mm

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-40 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 625 m2

Upplösning av produkt

2-4 dagar

Grönyterespons

3-7 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Sport High N

High N

16-1.3-5+1.2Mg+0.5Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Idealiskt för användning under de huvudsakliga tillväxtperioderna under säsongen
 • Höga kvävenivåer för bibehållen tillväxt
 • Kombination av ammonium, urea och organiska kvävekällor
 • Innehåller polyhyalitmineral för tillförsel av Ca, Mg och K för en sund tillväxt
 • Organisk komponent tillför C till jorden

 

Beskrivning

Gronamic Sport High N ger en bibehållen näring till grönyteplantan genom hela tillväxtsäsongen. Tillförsel av alla viktiga makronäringsämnen och järn ger en sund planta, fin färg och motståndskraft mot slitage. Balansen av mineraler och organiska komponenter gör att grönytan drar nytta av de båda slagen av näringsämnen. Tillför C och en balanserat C:N kvot till jorden / rotzonen. 

 

 

Bruksanvisning

 

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas up

Innehåller järn: Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning.

Spridarinställningar

TYP

Inställning

Spridarbredd

Antal överfarter

Giva 30 g/m2

Giva 40 g/m2

Tallriksspridare

6

4 m

1 x överfart

V1/2

R

SR2000 eller Accupro2000

6

4 m

2 x överfart

O

Q

Gronamic Sport High N är den perfekta produkten att använda genom hela grönytans tillväxtperiod. De balanserade mineraliska och organiska näringsämnena tillhandahåller direkttillgänglig och långtidsverkande näring. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec