• elemental
Nitrogen Total (N) 4%
Nitrogen organic 4%
Phosphorus (P) 1,3%
Potassium (K) 2,5%
Water soluble 2,5%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%

Granulstorlek

Smuligt

Förpackningsstorlek

25 kg

Giva

25-100 g/m2

En förpackning räcker till

1000 – 250 m2

Upplösning av produkt

3-7 dagar

Grönyterespons

5 - 10 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Gronamic Vital

4-1.3-2.5

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • Stödjer plantans tillväxt under växtperioden
 • Kombination av ammonium, urea och organiska kvävekällor
 • Långtidsverkande
 • Organiskt baserat, tillför C till jorden
Beskrivning

Gronamic Vital levererar bibehållen näring till grönyteplantorna genom hela växtperioden. Den organiskt baserade gödseln tillför C och N till rotzone och för upptag till plantan. Perfekt för större landskapsområden, läggning av rullgräs och trädgårdsgräsmattor. 

 

 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka

Gronamic Vital är en helt organisk gödsel som är perfekt för långtidseffekt på landskapsytor. Den hjälper till att återskapa nivåerna av organiskt material i en utarmad rotzon. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec