Användningsområde

Yttre områden

Produktkategori

Penetration / vattenkvarhållande

Dos

5 l/ha

Vattenmängd

600 - 900 l/ha

Typ

Flytande

Förpackningsstorlek

4 x 5 l

En förpackning räcker till

2 ha

Densitet

1,060

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • H2Pro Range
Fördelar

- Förbättrar vattenanvändningens effekt i yttre områden

- Reducerar uppkomst av torra fläckar

- Flexibla doser

- Skyddar grönytan genom perioder med torra väderförhållanden

 

Beskrivning

AquaSmart är ett vätmedel för yttre områden, utformat för en låg dos och för att ge ett kostnadseffektivt program. 

Den speciella blandningen av ytaktiva ämnen i AquaSmart är formulerad för alla jordtyper och hjälper till att bibehålla en grönytekvalitet genom perioder med torrt väder genom att maximera effektiviteten i bevattning och regn. 

Det tillhandahåller en viktig vattenanvändningseffektivitet genom att förhindra torkning och ger en snabb återfuktning av jorden, så att en hälsosam planta och kvalitativ grönyta bibehålls. 

 

 

H2Pro Range

De helt nya specialvätmedlen H2Pro. Utformade för att hjälpa dig med vattenhanteringen.

Genom att använda avancerad polymer- och ytaktiv teknik, har den nya serien med tre specialvätmedel H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart och H2Pro AquaSmart noggrant formulerats och testats för att hjälpa dig att uppnå bättre kontroll över din vattenhantering.

Den nya serien som får stöd både från forskning och praktisk användning har utformats för att uppnå speciella mål, vart och ett med olika verkningssätt.

 

Advancerade tekniker

Vart och ett av dessa vätmedel har formulerats från olika blandningar av Block Co-polymerer och co-formuleringar, vilket innefattar specialkemi för att uppnå ett specifikt resultat. Den kompletta serien låter dig fokusera på vattenhantering efter dina speciella behov.

 

För mer information, visit our H2Pro Range page.

AquaSmart by H2Pro är ett vätmedel för de yttre delarna, utformad för att ge ett bättre effekt av vattenanvändningen. 

Det är formulerat som en blandning av ytaktiva ämnen och AquaSmart hjälper till att bibehålla grönytans kvalitet under perioder med torrt väder genom att maximera effektivteten av bevattning och regn. 

Ett flexibelt dos- och behandlingsintervall kan användas beroende på kraven för optimal vattenhanteringsflexibiliet. Den unika formuleringen av de ytaktiva ämnena hjälper vattnet att penetreras och spridas genom jorden och tillhandahålla god kvarhållning av vatten för att bibehålla en sund planta och en kvalitetsyta. 

Reguljära behandlingar under sommarsäsongen reducerar uppkomsten av torra fläckar och bibehåller grönytans densitet. 

För bästa resultat, behandla tre till fyra gånger under sommaren i ett program. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec