Genomsnittlig granulatstorlek (mm)

0,6-1,3

Genomsnittlig rekommenderad giva

20 g/m²

Upplösning av produkt

Medium-lång

Förpackningsstorlek

10 kg

Rekommenderad giva

20,00 - 20,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Typical Granule Count

1350

H2Pro Conserve Granule

Conserve Granule

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Fritt flödande och dammfri bärare
 • Effektiv ner genom rotzonen
 • Minskar behovet av bevattning
 • Vattenbevarande ytaktiva ämnen
 • Kurativ, förebyggade mot Dry Patch
 • Innehåller 3D och Multi-matrix tekniker
 • Flexibelt spridningsprogram och bevattningsmängder
Beskrivning

H2Pro Conserve Granules sänker signifikant bevattningskraven tack vare de särskilda vattenbevarande ytaktiva ämnena. Den tillhandahåller även en unik kurativ och förebyggande funktion mot Dry Patch. H2Pro Conserve Granules har flexibla spridningsprogram och bevattningsmängder. 

Bruksanvisning

Optimal prestanda uppnås när man kombinerar det i ett gödslingsprogram. Det arbetar mer effektivt om den initiala tillförseln görs före tillväxten sätter igång. Den kan kombineras med redan aktiva spridningsprogram. 

Den kan användas kurativt för att skona plantorna från stress från hydrofoba jordförhållanden oavsett tidpunkt på året. H2Pro Granules sprids bäst med ICLs  manuella spridare. 

Vattning efter spridning hjälper till med genomträngning med vätmedel ner i jorden och förbättrar effektiviteten. Penetration av vätmedel förbättras om det tillförs efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning. 

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Inställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

1x överfart

Giva g/m2

2x överfart

Tallriksspridare

 5

4,0

M

J

SR-2000 eller Accupro 2000

n/a

0,91

4,75

3,75

Valsspridare

 n/a

0,55

6,25

-

H2Pro Conserve Granules använder Biodac som en bärare; ett fritt flödande, dammfritt cellulosakomplex. Bäraren frigör H2Pro Conserve Granules som snabbt bryts ned i rotzonsområdet. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec