Upplösning av produkt

Omedelbart

Grönyterespons

< 1 dag

Förpackningsstorlek

6 x 250 g tabletter

H2Pro Conserve Tablet

Conserve Tablet

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • 100 % aktiv för omedelbar stresslättnad
 • Bra för fläckbehandling
 • Minskar behovet av bevattning
 • Vattenbevarande ytaktiva ämnen
 • Kurativ, förebyggande mot Dry Patch
 • Innehåller 3D och Multi-matrix tekniker
 • Effektiv ner genom rotzonen
Beskrivning

H2Pro Conserve Tablets tillhandahåller unik kurativ och förebyggande effekt mot Dry Patch och är effektiv fullständigt ner genom rotzonen. 

Tabletterna kan tillföras med den innovativa H2Pro Applicator. En tablett behandlar sex till sju genomsnittligt stora golfgreener. H2Pro Conserve Tablets kan även användas med ett annat vätmedelsprogram för fläckbehandling. 

 

Bruksanvisning

Använd H2Pro Tablets för behandling av hydrofoba områden i kombination med ett fullt vätmedelsprogram. Säkerställ fördelningen av tabletterna genom att använda en H2Pro Applicator. 

Vattning efter behandling hjälper till med penetrationen av vätmedlen ner i jorden och förbättrar effektiviteten. Penetrationen av vätmedel kan förbättras om den tillförs efter ett luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning. 

 

H2Pro Conserve Tablets är omedelbart aktiv för att lätta på stress orsakad av hydrofoba jordförhållanden. De sänker även behovet av bevattning tack vare de patenterade vattenbevarande ytaktiva ämnena. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec