Förpackningsstorlek

10 l & 120 l

Dos

10 l/ha

En förpackning räcker till

10 000 m² (10l)

Långtidseffekt

Upp till 21 dagar

Grönyterespons

<24 timmar

H2Pro DewSmart

DewSmart

 • Produktbeskrivning
 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Nedladdningar
 • Video
Produktbeskrivning

H2Pro DewSmart är ett dispergeringsmedel för grönyteområden. Den är utformad för att förebygga eller minska uppkomsten av dagg på gräsets blad. Formuleringen innehåller utvalda ytaktiva ämnen med vidhäftnings- och spridningsegenskaper som knyts till bladytan och förebygger att fuktdroppar formas. DewSmart är idealisk för användning på greener som en del i ett iTurf program som hjälper till att minska risken för sjukdomsutbrott och förbättrar grönytans hälsa och kvalitet.

 

Varför är dagg ett problem?

Uppkomst av dagg på gräset blad kan vara problematiskt eftersom det tillhandahåller väldigt goda förhållanden för spridning och utbredning av svampsjukdomar. Det är ingen tillfällighet att den tid på året där sjukdomstrycket är väldigt högt, varma vinter dagar och tidig vår, även är när du ser flest dagar med dagg. Vätan som täcker bladet gör att svampsporer lätt sprids och vattendropparna tillsammans med guttationsvatten skapar mat för svampfytogenerna. 

 

En enkel behandling med DewSmart kan förebygga att dagg skapas för en utökad tidsperiod (vid optimala förhållanden), vilket reducerar behovet av att switch/borsta greenerna dagligen, sålunda sparas tid för personalen. Det ger även skydd över helgen när man inte har tid för switchning. Det finns även fördelar med att ha greenerna daggfria för golfaren som ger sig ut tidig på morgonen. Ytan är torrare för klippning vilket ger en renare klippning. 

 

Viktiga punkter
 • Vid optimala förhållanden kan tre till fyra veckors kontroll av dagg uppnås
 • Reducerar behovet av switching tidigt på morgnarna för att få bort daggen från greenen
 • Greenerna kan frias från dagg för en renare klippning och för golfarna tidigt på morgonen
 • Enkelt att spruta med en standardbomspruta
Bruksanvisning

Använd när helst det behövs för att förebygga att dagg skapas på grönytan. 

 • Bästa prestanda uppnås när produkten sprids vid optimala förhållanden
 • Klipp eller borsta gräset före tillförsel
 • Använd munstycken lämpliga för behandling av blad
 • Använd i en blandning med max 400 l vatten per hektar
 • H2Pro DewSmart ska inte tankblandas med någon annan produkt
 • H2Pro DewSmart ska sprutas på en torr grönyta, sprutas på produkten på våt yta försämras effekten
 • Grönytan ska förbli torr i fyra timmar efter behandlingen
 • Tillförsel kan göras med en vanlig rampspruta
 • Om man sänker klippningsfrekvensen ökar det livslängden på behandlingen mot dagg

 

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Greens Collars & Approaches
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Video

H2Pro DewSmart är ett dispergeringsmedel för grönyteområden. Det är utformat för att förebygga eller minska uppkomst av dagg på gräsets blad. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec