Användningsområde

Alla grönyteområden

Produktkategori

Penetrerande vätmedel

Dos

10 l/ha per månad

Vattenmängd

300 - 600 l/ha

Typ

Flytande

Förpackningsstorlek

2 x 10 l

En förpackning räcker till

2 ha

Densitet

1,060

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • H2Pro Range
Fördelar

- Hjälper ytvatten att snabbt penetreras

- Bibehåller ytor som är spelbara året runt genom att det ger en torrare yta vid våta förhållanden

- Maximerar effektiviteten av bevattningsbehandlingar

- Hjälper till vid spolning av karbonater och salter från rotzonen

 

Beskrivning

FlowSmart är utformad som nästa generations vätmedel i branschen: 

FlowSmart kombinerar ny teknik för ytaktiva ämnen genom att den är en blandning av polymer och supervätmedel FlowSmart minskar ytspänningen, ger enastående vatteninfiltration och penetration, med en utvald block co-polymer som gör att FlowSmart hålls kvar i rotzonen vilket ger återfuktning och fortsatt effektiv vattenpenetration och vattenrörelse. 

 

H2Pro Range

De helt nya specialvätmedlen H2Pro. Utformade för att hjälpa dig med vattenhanteringen.

Genom att använda avancerad polymer- och ytaktiv teknik, har den nya serien med tre specialvätmedel H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart och H2Pro AquaSmart noggrant formulerats och testats för att hjälpa dig att uppnå bättre kontroll över din vattenhantering.

Den nya serien som får stöd både från forskning och praktisk användning har utformats för att uppnå speciella mål, vart och ett med olika verkningssätt.

 

Advancerade tekniker

Vart och ett av dessa vätmedel har formulerats från olika blandningar av Block Co-polymerer och co-formuleringar, vilket innefattar specialkemi för att uppnå ett specifikt resultat. Den kompletta serien låter dig fokusera på vattenhantering efter dina speciella behov.

 

För mer information, visit our H2Pro Range page

FlowSmart by H2Pro är utformad för att bli branschens nästa generation av penetrerande vätmedel; genom att kombinera en ytaktiv teknik som är noggrant blandad med en kombination av polymer och penetrerande ämnen. 

Flowsmart minskar ytspänningen och ger en enastående vatteninfiltration och penetration, med utvalda block co-polymerer för att FlowSmart ska kvarhållas i rotzonen vilket ger fortsatt återfuktning och effektiv vattenpenetration och vattenrörelse i och genom rotzonen. Forskning visar att användning av FlowSmart hjälper till att kvarhålla en torrare yta under våta förhållanden. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec