Do

20-80 l /ha

Vattenmängd

800 - 1000 l/ha

Typ

Vätska

Förpackningsstorlek

4 x 5 l

En förpackning räcker till

2500 - 10000 m2

Densitet

1,13

H2Pro SaltSmart

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • H2Pro serien
Fördelar
 • Unik formulering utformad för att minska saltförhållandena och saltnivåerna i din rotzon
 • Den penetrerande komponenten (H2Pro FlowSmart) förbättrar vattenrörelsen genom jorden
 • Kalciummakropolymer komponent byts ut mot Na, och gör att Na tas bort med vatten
 • Ökar kalciumbasmättnadsproportionen på katjonutbyteskomplex
 • Förbättrar tillväxtförhållandena vid situationer med mycket salt
Beskrivning

H2Pro Saltsmart är ett unikt penetrerande kalciumvätmedel utformat för att effektivt spola salter från rotzonen. Den kombinerade vätmedels- och kalciumformuleringen spolar effektivt vatten genom rotzonen och byter ut problemsalter (Na +) mot Ca. Det kan användas året runt för att hantera saltsituationer och förbättra tillväxtförhållandena för grönytegräs. 

 

H2Pro serien

De helt nya specialvätmedlen H2Pro. Utformade för att hjälpa dig med vattenhanteringen.

Genom att använda avancerad polymer- och ytaktiv teknik, har den nya serien med tre specialvätmedel H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart och H2Pro AquaSmart noggrant formulerats och testats för att hjälpa dig att uppnå bättre kontroll över din vattenhantering. 

Den nya serien som får stöd både från forskning och praktisk användning har utformats för att uppnå speciella mål, vart och ett med olika  verkningssätt. 

 

Advancerade tekniker

Vart och ett av dessa vätmedel har formulerats från olika blandningar av Block Co-polymerer och co-formuleringar, vilket innefattar specialkemi för att uppnå ett specifikt resultat. Den kompletta serien låter dig fokusera på vattenhantering efter dina speciella behov. 

 

För mer information, visit our H2Pro Range page.

H2Pro Saltsmart är ett unik kalciuminnehållande penetrerande vätmedel utformat för att effektiv spola salter från rotzonen. Den kombinerade penetrerings- och Ca-formuleringen spolar effektivt vatten genom rotzonen genom att den byter ut problemsalter (Na+) mot Ca. Det kan användas året runt för att hantera saltsituationer och förbättra växtförhållandena för grönytegräset. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec