• elemental
Nitrogen Total (N) 12%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 10,7%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 16,6%
Water soluble 16,6%

Characteristics

Longevity

2 Months

Granule size

1-2,5mm

Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 1 250 m²

Giva

20 - 35 g/m²

Långtidseffekt

2 - 3 månader

Upplösning av produkt

8 dagar

Grönyterespons

7 dagar

Proturf 12-5-20+2CaO+2MgO

12-2.2-16.6

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Delen med snabb frigörning ger omedelbar respons
 • Långtidseffekten upprätthåller tillväxten i två till tre månader
 • Högkvalitativ blandning i en kostnadseffektiv formulering
 • Innehåller polyhyalit (med K, MgO och CaO)
Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad.
 • Bevattning efter spridning hjälper till med upplösningen av gödseln och ger en snabb initial effekt
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vattning efter spridning minimerar risken för fotavtryck
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning och stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulerna skadas

Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 5,0

 M 1/2  N 1/2  O 1/2  P

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 5,0

 J 1/2  K 1/2  L 1/2  M

 

ProTurf 12.5.20 är utformad för att upprätthålla, stärka och härda grönytan genom höst och vinter. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec