Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 1 250 m²

Giva

20 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

8 dagar

Långtidseffekt

2 - 3 månader

Grönyterespons

7 dagar

 • Beskrivning
 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Beskrivning

Innehåller högre kvävenivåer för att ge tillväxten en väldigt snabb start på våren, balanserade nivåer av kalium och fosfor, tillsammans med kalcium och magnesium för att stötta grönytans behov på sandbaserat underlag. 

 

Viktiga punkter
 • Formulerad för att stärka kvävenivån och för att ha långtidseffekt
 • Innehåller polyhyalit för förbättrad färgrespons
 • Kalcium och magnesium för att stötta grönytans krav på sandbaserat underlag
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad.
 • Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen för att få en snabb initial effekt
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning och stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulerna skadas
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning
Användningsområden
 • Tees
 • Fairways
 • Sportområden
 • Fritidsområden
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full

1x överfart

 6

 5,0

 M 1/2  N 1/2  O 1/2  P

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 5,0

 J 1/2  K 1/2  L 1/2  M

 

Utformad för att ge stark tillväxtrespons och förbättrad färg under vår och sommar. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec