• elemental
Nitrogen Total (N) 18%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 2,1%
Urea nitrogen (Ur-N) 15,9%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 5,8%
Water soluble 5,8%
Magnesium (Mg) 1,8%
Water soluble 1,5%
Calcium (Ca) 2,1%
Water soluble 2,1%

Characteristics

Longevity

2 Months

Genomsnittlig rekommenderad giva

27,5 g/m²

Upplösning av produkt

Omedelbar

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

20,00 - 35,00 g/m²

Grönyterespons

< 1 dag

Proturf 18-0-7+3CaO+3MgO

18-0-7+3CaO+3MgO

18-0-5.8+2.1Ca+1.8Mg

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Perfekt som första gödsel med långtidseffekt för säsongen
 • Ger en snabb reaktion även vid kallare omständigheter
 • Ger en sund, balanserad tillväxt i början av säsongen
 • Magnesiuminnehållet förbättrar grönytans färg och hälsa
Beskrivning

ProTurfs långtidseffekt ger en god tillväxt utan tillväxttoppar. Den del av gödseln som inte är kapslad säkerställer en snabb respons hos grönytan, även vid vid kallare förhållanden. ProTurf innehåller även magnesium som förbättrar färg och hälsa hos grönytan.

 

 

Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad.
 • Bevattning efter spridning hjälper till med upplösningen av gödseln och ger en snabb initial effekt
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning och stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulerna skadas
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning
Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd(m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Tallriksspridare

1x överfart

 6

 5,0

 M 1/2

N 1/2

 O 1/2

 P  Q

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

 6

 5,0

 J 1/2

 K 1/2

 L 1/2

 M  M 1/2
 
ProTurf är ICLs nyaste kombination av teknik med långtidseffekt och sammansatt gödsel. 
 
 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec