• elemental
Nitrogen Total (N) 20%
Urea nitrogen (Ur-N) 20,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 5,8%
Water soluble 5,8%
Magnesium (Mg) 1,8%
Water soluble 1,5%
Calcium (Ca) 4,3%
Water soluble 4,3%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Granule size

1-2,5mm

Förpackningsstorlek

25 kg & 500 kg

En förpackning räcker till

714 - 1 250 m²

Giva

20 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

8 dagar

Långtidseffekt

2-3 månader

Grönyterespons

7 dagar

Proturf 20-0-7+3CaO+3MgO

20-0-5.8+4.3Ca+1.8Mg

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Snabb frigörning ger omedelbar respons
 • Högkvalitativ blandning i en kostnadseffektiv formulering
 • Långtidseffekten ger tillväxt i två till tre månader
 • Magnesiuminnehållet förbättrar grönytans färg och hälsa
 • Innehåller polyhalit
Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad.
 • Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen för att få en snabb initial effekt
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning och stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulerna skadas
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning


Användningsområden
 • Tees
 • Fairways
 • Sportytor
 • Gräsmattor
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 5,0

 M 1/2  N 1/2  O 1/2  P

Tallriksspridare (SR-2000 ellerAccupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 5,0

 J 1/2  K 1/2  L 1/2  M

ProTurf 20.0.7 ger en stark initial effekt kombinerad med långtidseffekt. Idealiskt för användning under säsongen. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec