• elemental
Nitrogen Total (N) 21%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 19,7%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 5,0%
Water soluble 5,0%
Magnesium (Mg) 1,5%
Water soluble 1,2%
Calcium (Ca) 1,8%
Water soluble 1,8%

Characteristics

Longevity

2 Months

Granule size

1-2,5mm

Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 1 250 m²

Giva

20 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

8 dagar

Långtidseffekt

2 - 3 månader

Grönyterespons

7 dagar

Proturf 21-5-6+2.5CaO+2.5MgO

21-5-6+2.5CaO+2.5MgO

21-2.2-5.0+1.8Ca+1.5Mg

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Grönytan blir snabbt grön igen och tillväxten sätter fart
 • Idealisk för att "väcka" grönytan, även vid kallt väder
 • Minigranuler som gradvis frigör kvävet tack vare kapslingen med Poly-S
 • Fint och homogent kapslade granuler: sju gånger bättre påverkan per kvadratmeter
 • Bättre fördelning när den tillförs genom spridning
 • Flexibel giva utan "leopardpäls"-effekt
 • Hög löslighet: stör inte spelandet
 • Lätt att sprida: ren, luktfri och dammfri
 • Innehåller magnesium; bibehållen färg och reducerad stress
Beskrivning

ProTurf är en komplett gödsel med långtidseffekt, högt innehåll av kväve och polyhalit. En unik naturlig källa av kalium, magnesium, kalcium och svavel för sund och motståndskraftig grönyta. En del av kväveinnehållet i ProTurf är omedelbart tillgängligt. Resultatet syns snart även om jordtemperaturen är låg. Tack vare fina dammfria granuler och sättet som näringen frigörs på är man oberoende av väderleksförhållanden. 

ProTurf förbättrar kvaliteten på din grönyta. Den är lämplig för alla klippta ytor till en höjd på 6 mm. ProTurf är framförallt rekommenderad för gödsel under grönytans tillväxtperiod. 

 

Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad.
 • Bevattning efter spridning hjälper till med upplösningen av gödseln och ger en snabb initial effekt
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vattning efter spridning minimerar risken för fotavtryck
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning och stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulerna skadas
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridnings-bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

 Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full

1x överfart

 6

 5,0

 M 1/2  N 1/2  O 1/2  P

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 5,0

 J 1/2  K 1/2  L 1/2  M
 
ProTurf är ICLs nyaste kombination av teknik med långtidseffekt och sammansatt gödsel. 
 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec