• elemental
Nitrogen Total (N) 18%
Nitrate nitrogen (N03-N) 3,4%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,4%
Urea nitrogen (Ur-N) 8,6%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 14,9%
Water soluble 14,9%
Magnesium (Mg) 1,2%

Characteristics

Longevity

4-5 Months

Granule size

1.0-2.5mm

Upplösning av produkt

7 dagar (visuellt upplöst från ytan)

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommendera giva

30,00 - 45,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sierrablen Plus Active (4-5M)

Active (4-5M)

18-2.2-14.9+1.2Mg

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Balanserad gödsel med långtidsverkande NK med P. 
 • Kan användas när som helst under vår och sommar
 • Komplett paket med spårämnen och magnesium
 • Förbättrar grönytans färg och hälsa
 • Döljer stressymtom och hjälper till med återhämtning efter stress
Beskrivning

SierrablenPlus Active 18-5-18+2MgO är en balanserad NK-gödsel med P. Den innefattar ett komplett paket med spårämnen som förbättrar hälsan hos grönytan och hjälper till vid återhämtning efter stress. Den innehåller även magnesium som förbättrar grönytans färg och döljer stressymton. 

 

 

Bruksanvisning

Sprid när bladen är torra. Vattning efter tillförsel hjälper till att sprida produkten och ger en snabbare inledande effekt. Undvik spridning vid frost eller vid torra förhållanden. 

 

Spridning ska göras efter ett luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förebygga att granulatet skadas. 

Innehåller järn: 
Sprid inte där det finns risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, badbassäng... Om man skulle spilla på marksten, betong, kläder etc, borsta av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning. 

 

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal givor

Cone setting

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

Tallriksspridare

1x överfart

 4

4,8

P

R

S

T

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

4,8

M

M 1/2

N

N 1/2

SierrablenPlus Active 18-5-18+2MgO (4 – 5 månader) är en idealisk långtidsverkande gödsel att använda under vår och sommar. Den är har ICLs patenterade Poly-S kapslingsteknik. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec