Sierrablen Plus Autumn & Winter with Pearl® Technology

Autumn & Winter with Pearl® Technology

 • Beskrivning
 • Fördelar
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Beskrivning

Vi har lagt till Ostara's Pearl ® Technology till våra långtidsverkande premiumgödselmedel Sierrablen Plus och det ger signifikant ökad rottillväxt och ett effektivare näringsupptag jämfört med traditionella ammoniumfosfatkällor. Med Pearl Technology har vi eliminerat risken för fosforläckage ut i närmiljön och för att det binds fast på jordpartiklar: Pearl frigörs efter mängden av de organiska syror som rötterna producerar och tas därför upp i enlighet med växternas krav.

Fördelar

De viktigaste fördelarna med den långtidsverkande Root Activated™ fosforn, inklusive ökad
densitet på grönytans rötter och bättre tillgodogörande av fosforn, har bevisats genom publicerade och
oberoende forskningsförsök i Storbritannien och USA.

 • Långtidsverkande Poly-S kväve för starkt upptag i gräsytan och effekt i minst tre månader.
 • Root-activated™, långtidsverkande fosfor, kväve och magnesium vilket ger ökad rottillväxt.
 • Innehåller Polyhyalite med K, CaO och MgO.
 • Cirkulerande näringsämnen, N, P och MgO utvunnet ur lakvatten på reningsverk.
 • Vid användning på gräsmatteodling uppnås en tidigare skörd.
Bruksanvisning
Underhållsgödsling
Tillför gödseln med spridare efter klippning.
 
Spridarinställningar

 

Spridare

 

ICL SR2000 eller Accupro 2000

Spridarbredd

4,5 m

Inställning

4

 

 

Giva

 

20 g

25 g

30 g

35 g

40 g

45 g

50 g

En överfart

L ½

M

M ½

N

N ½

O ½

P

Två överfarter

K ½

 

L

 

 

L ½

 

M

 

Sierrablen Plus Autumn & Winter innehåller Pearl® Technology, ett unikt Root Activated™ långtidsverkande fosfor, utvunnet från lakvatten från reningsverk. Det är en gödsel för sommar och höst med högre innehåll av kalium för att bibehålla en hälsosam grönyta, inför perioden med lägre sjukdomstryck och vinter. Lägre N-nivåer hjälper till att bibehålla en stadig tillväxt. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec