• elemental
Nitrogen Total (N) 38%
Urea nitrogen (Ur-N) 38,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 0%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Förpackningsstorlek

20 kg

Genomsnittlig granulstorlek (mm)

1,6

Genomsnittlig rekommenderad giva

37,5 g/m²

Upplösning av produkt

10 dagar

Grönytans respons

7 dagar

Sierrablen Plus Mini

Mini

38-0-0

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Långtidsverkande kväve som ger två till tre månaders konstant tillväxt
 • Kvävet frigörs endast vid goda tillväxtförhållanden
 • Hjälper till att förebygga stress hos växterna
 • Långtidsverkande NPK, med en låg mängd kväve som frigörs omedelbart
 • Plantorna reagerar även i låga temperaturer
 • Bra som grundläggande gödning vid låga givor, och det är kompatibelt med andra gödselmedel om det behövs. 
Beskrivning

Sierrablen Plus 38-0-0 är bra som grundläggande gödsel vid låga givor, och det är kompatibelt med andra gödselmedel om det behövs. 

Bruksanvisning

Tillför växterna är torra. Vattning efter gödsling hjälper till med upplösning av produkten och ger en snabbare effekt. Undvik gödsling vid frost och torka. 

Gödsling ska ske efter luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra skador på granulatet. 

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal givor

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

Tallriksspridare

1x överfart

 4

 4,8

N

 O

 P

 R

S

T

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

 4

 4,8

 -

L

 M

 M1/2

N

N1/2

 

Sierrablen Plus 38-0-0 har tillräckligt med långtidsverkande kväve för att få en konstant tillväxt i två till tre månader. Det innehåller långtidsverkande NPK och en liten mängd lättillgängligt kväve. Detta kväve frigörs endast vid goda tillväxtförhållanden och hjälper till att förebygga stress hos växten. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec