• elemental
Nitrogen Total (N) 20%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,4%
Urea nitrogen (Ur-N) 15,2%
Phosphorus (P) 8,7%
Water soluble 6,5%
Potassium (K) 6,6%
Water soluble 6,6%

Characteristics

Longevity

3 Months

Granule size

1-2.5mm

Genomsnittlig rekommenderad giva

30 g/m²

Upplösning av produkt

7 dagar (visuellt upplöst från ytan)

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

25,00 - 35,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sierrablen Plus Renovator (3M)

Renovator (3M)

20-8.7-6.6

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Perfekt vid renovering eller nyläggning av grönyta
 • Minigranulat som ger optimal fördelning av näringsämnena
 • Idealisk för användning på unga plantor eller ny grönyta
 • Lägre risk för att ungt gräs bränns
 • Höjd fosfornivå ger en stark rottillväxt
 • Ger en snabb etablering och en tät gräsyta
Beskrivning

SierrablenPlus Renovator 20-20-8 (3 månader) ger idealisk näring för renoveringssådd och vid plantering av ny grönyta. Minigranulatet säkerställer en jämn fördelning för unga plantor och ny grönyta samtidigt som dess långtidsverkan minimerar brännskador. 

Det långsamverkande kvävet möter växternas behov för en snabb etablering och en frodig gräsmatta. Den höga fosfatnivån säkerställer en stark rottillväxt. 

 

Bruksanvisning

Sprid när bladen är torra. Vattning efter tillförsel hjälper till att fördela produkten och ger en snabbare inledande effekt. Undvik spridning vid frost eller vid torra förhållanden. 

Spridning ska göras efter ett luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förebygga att granulatet skadas. 

Innehåller järn: 
Sprid inte där det finns risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, simbassäng... Om man skulle spilla på marksten, betong, kläder etc, borsta av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning. 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal givor

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare

1x överfart

 4

4,8

O

P

R

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

4,8

L

M

M 1/2

SierrablenPlus Renovator 20-20-8 består av minigranulat och är perfekt vid renovering av grönyta eller vid läggning av ny. Den har ICLs patenterade Poly-S kapslingsteknik. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec