Sierrablen Plus Spring & Summer with Pearl® Technology

Spring & Summer with Pearl® Technology

 • Beskrivning
 • Fördelar
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Beskrivning

Vi har lagt till Ostara's Pearl ® Technology till våra långtidsverkande premiumgödselmedel Sierrablen Plus och det ger signifikant ökad rottillväxt och ett effektivare näringsupptag jämfört med traditionella ammoniumfosfatkällor. Med Pearl Technology har vi eliminerat risken för fosforläckage ut i närmiljön och för att det binds fast på jordpartiklar: Pearl frigörs efter mängden av de organiska syror som rötterna producerar och tas därför upp i enlighet med växternas krav.

Fördelar

De viktigaste fördelarna med den långtidsverkande Root Activated™ fosforn, inklusive ökad
densitet på grönytans rötter och bättre tillgodgörande av fosforn, har bevisats genom publicerade och
oberoende forskningsförsök i Storbritannien och USA.

 • Långtidsverkande Poly-S kväve för starkt upptag i gräsytan och effekt i minst tre månader.
 • Root-activated™, långtidsverkande fosfor, kväve och magnesium vilket ger ökad rottillväxt.
 • Innehåller Polyhyalite med K, CaO och MgO.
 • Cirkulerande näringsämnen, N, P och MgO utvunnet ur lakvatten på reningsverk.
 • Vid användning på gräsmatteodling uppnås en tidigare skörd.
Bruksanvisning
Underhållsgödning
Sprid gödseln med spridare efter klippning.
 
 
Spridarinställningar

 

Spridare

 

ICL SR2000 eller Accupro 2000

Spridningsbredd

4 m

Tallriksinställning

4

 

 

Giva

 

20 g

25 g

30 g

35 g

40 g

45 g

50 g

En överfart

K ½

L

M

M ½

N

O

P

Två överfarter

J ½

 

K

 

K ½

 

L

 

Sierrablen Plus Spring & Summer inkluderar Pearl® Technology, ett unikt Root Activated™ långtidsverkande fosfor som utvunnits från lakvatten från reningsverk. Denna gödsel för vår- och sommaranvändning räcker länge tack vare långtidsverkande kväve. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec