• elemental
Nitrogen Total (N) 15%
Urea nitrogen (Ur-N) 13,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 23,2%
Water soluble 23,2%
Magnesium (Mg) 1,2%

Characteristics

Longevity

3 Months

Granule size

1-2.5mm

Upplösning av produkt

7 dagar (synligt upplöst från ytan)

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

25,00 - 35,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sierrablen Plus Stress control (3M)

Stress control (3M)

15-0-23.2+1.2Mg

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Fantastisk för förberedelse inför vintern
 • Ger ett helt grönt gräs på våren
 • Långtidsverkande kväve motverkar den stress plantorna kan utsättas för
 • Högt kaliuminnehåll stärker cellväggarna
 • Hjälper till med plantans vattenreglering
 • Magnesiuminnehållet förbättrar färgen och döljer stressymtom
 • Gör plantorna tåligare mot extrema temperaturer
Beskrivning

Sierrablen Plus 15-0-28+2MgO innehåller långtidsverkande kväve, som endast frigörs vid gynnsamma tillväxtförhållanden, och hjälper till att motverka den stress växterna kan utsättas för. 

Magnesiuminnehållet ger en bättre färg på grönytan och döljer stressymtom. Dessutom stärker det höga kaliuminnehållet plantans cellväggar. Gödningen har ICLs patenterade kapslingstekniker Poly-S och PACE. 

 

 

Bruksanvisning

 

 Sprid när bladen är torra. Vattning efter tillförsel hjälper till att fördela produkten och ger en snabbare inledande effekt. Undvik spridning vid frost eller vid torra förhållanden. 

Spridning ska göras efter ett luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förebygga att granulatet skadas. 

Innehåller järn: 
Sprid inte där det finns risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, simbassäng... Om man skulle spilla på marksten, betong, kläder etc, borsta av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning. 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare

1x överfart

 4

4,8

O

P

R

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

4,8

L

M

M 1/2

             

Sierrablen Plus Stress Control 15-0-28+2MgO (3 månader) ger den bästa förberedelsen för vintermånaderna och ger ett frodigt gräs på våren. 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec