• elemental
Nitrogen Total (N) 15%
Nitrate nitrogen (N03-N) 2,8%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 6,2%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 18,3%
Water soluble 18,3%
Magnesium (Mg) 1,2%

Characteristics

Longevity

4-5 Months

Granule size

1.0-2.5mm

Genomsnittlig rekommenderad giva

37,5 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Upplösning av produkt

7 dagar (synligt upplösta på ytan)

Rekommenderad giva

30,00 - 45,00 g/m²

Sierrablen Plus Stress control (4-5M)

Stress control (4-5M)

15-2.2-18.3+1.2Mg

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Fantastisk för vinterförberedelse
 • Ger ett helt grönt gräs på våren
 • Långtidsverkande kväve motverkar stress hos plantan
 • Högt innehåll av kalium stärker cellväggarna
 • Hjälper plantans vattenreglering
 • Magnesiuminnehållet ger bättre färg och döljer stressymtom
 • Gör plantan mer tolerant mot extrema temperaturer
Beskrivning

Sierrablen Plus 15-5-22+2MgO har långtidsverkande kväve, vilket endast frigörs vid gynnsamma tillväxtförhållanden, vilket hjälper plantan att stå emot stress. 

Magnesiuminnehållet förbättrar gräset färg och döljer stressymtom. Dessutom gör den höga kaliumnivån att plantans cellväggar stärks. Produkten har ICLs patenterade Poly-S och PACE kapslingsteknik. 

 

Bruksanvisning

Sprid när bladen är torra. Vattning efter tillförsel hjälper till att fördela produkten och ger en snabbare inledande effekt. Undvik spridning vid frost eller vid torra förhållanden. 

Spridning ska göras efter ett luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förebygga att granulatet skadas. 

Innehåller järn: 
Sprid inte där det finns risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, simbassäng... Om man skulle spilla på marksten, betong, kläder etc, borsta av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning. 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal givor

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

Tallriksspridare

1x överfart

 4

4,8

P

R

S

T

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

4,8

M

M 1/2

N

R

SierrablenPlus Stress Control 15-5-22+2MgO (4 – 5 månader) ger den bästa förberedelsen för vintermånaderna och ger ett frodigt gräs till våren. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec