Sierrablen Plus Turf Starter with Pearl® Technology

Turf Starter with Pearl® Technology

 • Beskrivning
 • Fördelar
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Beskrivning

Vi har lagt till Ostara's Pearl® Technology till vår premieprodukt med långtidseffekt, Sierrablen Plus, och det tillhandahåller signifikant ökad rotbildning och mer effektiv användning av näring jämfört med traditionella ammoniumfosfatkällor. Med Pearl Technology har vi eliminerat risken för fosforläckage ut i miljön eller att det oåterkalleligen låses till jordpartiklar: Pearl frigörs i takt med de organiska syror som produceras av rötterna och därför kommer att tas upp i takt med plantornas krav. 

 

Fördelar

De viktigaste fördelarna med  Root Activated™ långtidsverkande fosfor, är ökad rotdensitet och bättre effekt av fosforn, har bevisats i publicerade oberoende försök i Storbritannien och USA.

 

 • Root-activated™, med långtidsverkande fosfor, kväve och magnesium resulterar i ökad rotbildning. 
 • Cirkulära näringsämnen, N, P och MgO, som utvunnits från fosforrikt lakvatten på reningsverk. 
 • Tidigare tidpunkt för skörd vid gräsmatteproduktion. 
Bruksanvisning
Lagning av gräsyta
Tillför gödseln med spridare direkt mossrivning så att granulatet kan spridas ner i gräsmattan. 
 
Läggning av rullgräs
Tillför gödseln jämnt efter jordbearbetningen och precis före man lägger ut rullgräset. Rötterna på rullgräset ska ha kontakt med granulatet. 
 
 
Sådd och översådd
Sådd - Tillför gödseln med spridare och arbeta ner den i de översta 3 cm i jorden före sådd
 
Översådd - öppna upp jorden och sprid gödseln med spridare, så därefter. 
 
Spridarinställningar

Spridare

 

ICL SR2000 eller Accupro 2000

Spridarbredd

4,5 m

Inställning

4

 

 

Giva

 

20 g

25 g

30 g

35 g

40 g

45 g

50 g

En överfart

K

K ½

L

L ½

M

M ½

N

Två överfarter

J

 

J ½

 

 

K

 

K ½

Sierrablen Plus Turf Starter innefattar Pearl® Technology, ett unikt Root Activated™ gödselmedel med långtidsverkande fosfor, utvunnet från lakvatten på reningsverk. Detta höga fosforinnehåll med bevisad prestanda för rullgräsproducenter, är utformad för läggning av rullgräs och när man lagar gräsytor och då maximal rotbildning är målet. Det är rekommenderat att använda denna produkt tillsammans med tillförsel av ytterligare kväve för att skapa bättre tillväxt av grönytan. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec