SierrablenPlus Pearl Renovator (3+ månader)

Pearl Renovator (3+ månader)

 • Description
 • Advantages
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Description

Vi har lagt till Ostara's Pearl ® Technology till våra långtidsverkande premiumgödselmedel Sierrablen Plus och det ger signifikant ökad rottillväxt och ett effektivare näringsupptag jämfört med traditionella ammoniumfosfatkällor. Med Pearl Technology har vi eliminerat risken för fosforläckage ut i närmiljön och för att det binds fast på jordpartiklar: Pearl frigörs efter mängden av de organiska syror som rötterna producerar och tas därför upp i enlighet med växternas krav. 

 

 

Advantages

De viktigaste fördelarna med den långtidsverkande Root Activated™ fosforn, inklusive ökad densitet på grönytans rötter och bättre tillgodgörande av fosforn, har bevisats genom publicerade och oberoende forskningsförsök i Storbritannien och USA. 

 • Långtidsverkande Poly-S kväve för starkt upptag i gräsytan och effekt i minst tre månader.
 • Root-activated™, långtidsverkande fosfor, kväve och magnesium vilket ger ökad rottillväxt. 
 • Innehåller Polyhyalite med K, CaO och MgO. 
 • Cirkulerande näringsämnen, N, P och MgO utvunnet ur lakvatten på reningsverk. 
 • Vid användning på gräsmatteodling uppnås en tidigare skörd. 
Bruksanvisning
Renovering
Tillför gödseln med spridare direkt efter mossrivning, vilket gör att granulaten når ner i gräsmattan. 
 
Plantering av rullgräs
Tillför gödseln jämnt efter att jorden förberetts och precis före planteringen av rullgräset. Rullgräsets rötter ska nå granulatet. 
  
Sådd och reparationssådd
Sådd - Sprid gödseln med en spridare och bearbeta in den i de översta 3 cm före sådd. 
Reparationssådd - Öppna upp jorden och sprid gödningen med spridare, så efteråt. 
 
Underhållstillförsel
Sprid gödseln med spridare efter klippning. 
 
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF 

Spridartyp

Giva

Antal givor

Inställning

Spridarbredd (m)

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

 

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 4

 4,8

 R  S  T

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 4

 4,8

 M 1/2  N  N 1/2 

Klassisk valsspridare

Full 

1x överfart

n/a

0,91

 6,75  -  4,75 

Balanserad NPK-gödsel som stöttar groning och etablering av nya plantor. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec