• elemental
Nitrogen Total (N) 24%
Nitrate nitrogen (N03-N) 1,9%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 3,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 18,1%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 10,8%
Water soluble 10,8%

Characteristics

Longevity

3 Months

Granule size

1.0-2.5mm

Förpackningsstorlek

25 kg

En förpackning räcker till

714 - 1 000 m²

Giva

20 - 35 g/m²

Upplösning av granulat

7 dagar

Långtidseffekt

3+ månader

Grönyterespons

<7 dagar

SierrablenPlus Zero Phosphate N-Starter

Zero Phosphate N-Starter

24-2.2-10.8

 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad
 • Vattning efter spridning hjälper till med upplösning av produkten och ger en snabbare initial effekt
 • Undvik att tillföra produkten vid frost och vid torka
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som: hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att undvika att granulerna skadas

 

Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal givor

Inställning

Spridnings-bredd(m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

 

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full giva

1x överfart

 4

 4,8

 N

 O  P  R

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv giva

 2x över-farter

 4

 4,8

 K 1/2

 L  M   M 1/2

Klassisk valsspridare

Full giva

1x överfart

n/a

0,91

 -

 -  -  6,75

SierrablenPlus Zero Phosphate N-Starter är utformad för att stimulera tillväxt tidigt på säsongen. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec