• elemental
Nitrogen Total (N) 6%
Ureaformaldehyde (MU-N) 5,3%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 22,4%
Water soluble 22,4%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,70%
Manganese (Mn) 0,10%
Copper (Cu) 0,020%
Molybdenum (Mo) 0,001%
Zinc (Zn) 0,020%

Characteristics

Granule size

0.7-1.4mm

Förpackningsstorlek

20 kg

En förpackning räcker till

667 - 1 333 m²

Giva

15 - 35 g/m²

Granule dispersal

2 - 3 dagar

Långtidseffekt

6 - 8 veckor

Grönyterespons

7 dagar

Sierraform GT K-Step

K-Step

6-0-22.4+1.2Mg+TE

 • Produktöversikt
 • Viktiga punkter
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
 • Nedladdningar
Produktöversikt

Sierraform GT K-Step är en viktig del i ITM-planerna för hantering av sjukdomar under höst och vinter. 

När produkten används tillsammans med förebyggande fungicider eller med andra sjukdomshanterande tekniker som H2Pro DewSmart, H2Pro FlowSmart och Vitalnova Stressbuster kan enastående nivåer av sjukdomskontroll uppnås, så som setts i oberoende försöksarbete vid ISTI. 

 

Viktiga punkter
 • Långtidsverkande kväve och kalium för att upprätthålla en god hälsa hos plantan
 • Härdar grönytan under höst och vintger
 • Kan spridas med låga givor och jämn fördelning
 • Snabb upplösning av granulaten
Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor på sportarenor
 • Gräsmattor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Spridarinställningar

Spreader settings

Spridartyper

Giva

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

15

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30 

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3.7

 K

 L

 M  M 1/2

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3.7

 H

 I 1/2

 J 1/2   K   -

Klassisk valsspridare

Full 

1x överfart

n/a

0.91

 - 

 5

 -  5  6

Valsspridare (SS-2)

Full 

1x överfart

n/a

0.91

 3.75

 4.25

 4.75  5.25  5.50

 

Sierraform GT K-Step har ett högt kaliuminnehåll som hjälper gräsytan att härdas under höst och vinter. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec