• elemental
Nitrogen Total (N) 16%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 7,9%
Urea nitrogen (Ur-N) 2,4%
Ureaformaldehyde (MU-N) 5,7%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 13,3%
Water soluble 13,3%
Iron (Fe) 1,00%
Manganese (Mn) 0,30%

Characteristics

Granule size

0.7-1.4mm

Förpackningsstorlek

20 kg

En förpackning räcker till

667 - 1 000 m²

Giva

15 - 35 g/m²

Upplösning av granulat

2 - 3 dagar

Långtidseffekt

6 - 8 veckor

Grönyterespons

7 dagar

Sierraform GT Spring Start

Spring Start

16-0-13.3+Fe+Mn

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Idealisk som första granulatgödsel för säsongen
 • Snabb reaktion vid kallare förhållanden
 • Främjar en hälsosam balanserad tillväxt vid säsongens början
 • Fosfatfri formulering hjälper till med fosforuppbyggnad i jorden. 
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat en till två dagar efter spridning
 • Bevattning hjälper till med upplösningen av produkten och begränsar risken för att granulaten ska plockas upp av gräsklippare vid lågt klippta ytor
 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning. Det gör att granulaten löses upp korrekt. 
 • Frigörningen av kvävet minskar signifikant vid jordtemperaturer under 10ºC
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

 

Innehåller järn:

Sprid inte produkten om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

Användningsområden

 

 • Greener
 • Tees
 • Fairways
 • Områden runt greener
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor på sportarenor
 • Gräsmattor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridnings-bredd (m)

Giva g/m2

15

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30 

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3.7

 K

 L

 M  M 1/2

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3.7

 H

 I 1/2

 J 1/2   K   -

Klassisk valsspridare

Full

1x överfart

n/a

0.91

 - 

 5

 -  5  6

Valsspridare (SS-2)

full

1x överfart

n/a

0.91

 3.75

 4.25

 4.75  5.25  5.50

 

Sierraform GT Spring Start ger en snabb reaktion vid kallare förhållanden och är idealisk för spridning på våren. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec