• elemental
Nitrogen Total (N) 14%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 2,9%
Ureaformaldehyde (MU-N) 9,8%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 5,8%
Water soluble 5,8%
Magnesium (Mg) 3,0%
Water soluble 3,0%
Calcium (Ca) 5,7%
Water soluble 5,7%
Iron (Fe) 0,50%
Manganese (Mn) 0,10%
Copper (Cu) 0,020%
Molybdenum (Mo) 0,001%
Zinc (Zn) 0,020%

Förpackningsstorlek

20 kg

En förpackning räcker till

571 - 1 000 m²

Giva

15 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

2 - 3 dagar

Långtidseffekt

6 - 8 veckor

Grönyterespons

7 dagar

Sierraform GT Spring & Summer CalMag

Spring & Summer CalMag

14-0-5.8+5.7Ca+3Mg

 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp
 • Frigörningen av kväve minskas signifikant när jordtemperaturen är under 10ºC
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

 

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Greens Collars & Approaches
 • Stadia Pitches
 • Gräsmattor
 • Cricketbanor
 • Tennisbanor på gräs
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-

bredd(m)

Giva g/m2

15

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

 

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3.7

 K

 L

 M   M 1/2

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3.7

 H

 I 1/2

 J 1/2   K 

Klassisk valsspridare

Full 

1x överfart

n/a

0.91

 - 

 5

 -  5

Valsspridare (SS-2)

Full 

1x överfart

n/a

0.91

 3.75

 4.25

 4.75  5.25

 

Nytt lågt kväveinnehåll för användning på vår och sommar med kalcium och magnesium för bättre färgrespons.

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec