• elemental
Nitrogen Total (N) 15%
Urea nitrogen (Ur-N) 7,2%
Ureaformaldehyde (MU-N) 7,8%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 21,6%
Water soluble 21,6%
Iron (Fe) 1,00%

Characteristics

Granule size

0.7-1.4mm

Förpackningsstorlek

20 kg

En förpackning räcker till

667 - 1 000 m²

Giva

15 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

2-3 dagar

Långtidseffekt

6 - 8 veckor

Grönyterespons

7 dagar

Sierraform GT Anti-Stress

Anti-Stress

15-0-21.6+Fe

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Långtidsverkande kväve och kalium för jämna och hållbara resultat
 • Jämn spridning även vid väldigt låga givor
 • Granulaten bryts ned och löses upp snabbt
 • Rotutveckling och stresstolerans främjas av långtidsverkande kväve och kalium
Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp
 • Frigörningen av kväve minskas signifikant när jordtemperaturen är under 10ºC
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

 

Spridarinställningar

Giva

Antal överfarter

Inställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

15

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30 

Giva g/m2

35

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3,7

 K

 L

 M  M 1/2

Rotorspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3,7

 H

 I 1/2

 J 1/2   K   -

Klassisk valsspridare

Full 

1x överfart

n/a

0,91

 - 

 5

 -  5  6

Valsspridare (SS-2)

Full 

1x överfart

n/a

0,91

 3,75

 4,25

 4,75  5,25  5,50

 

Sierraform GT Anti-Stress har ett högt kaliuminnehåll för att härda grönytan under stressande förhållanden under sommar och höst.

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec