• elemental
Nitrogen Total (N) 22%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 3,0%
Urea nitrogen (Ur-N) 7,6%
Ureaformaldehyde (MU-N) 11,5%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,7%
Potassium (K) 9,1%
Water soluble 9,1%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%
Manganese (Mn) 0,10%
Copper (Cu) 0,020%
Molybdenum (Mo) 0,001%
Zinc (Zn) 0,020%

Characteristics

Granule size

0.7-1.4mm

Förpackningsstorlek

20 kg

En förpackning räcker till

667 - 1 000m²

Giva

15 - 35 g/m²

Upplösning av produkt

2 - 3 dagar

Långtidseffekt

6 - 8 veckor

Grönyterespons

7 dagar

Sierraform GT Momentum

Momentum

22-2.2-9.1+1.2Mg+TE

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • För användning under vår och sommar, vid aktiv tillväxt på gräset
 • 4:1:2 kvot möter grönytans krav på näringsämnen
 • Magnesium ger en bättre färg på grönytan
 • Spårämnespaket främjar maximal hälsa
 • Idealisk för användning på fina grönyteområden
Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp
 • Frigörningen av kväve minskas signifikant när jordtemperaturen är under 10ºC
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

 

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor sportarenor
 • Gräsmattor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs
Spridarinställningar

Spreader Settings PDF

 

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

15

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30 

Giva g/m2

35

Rotorspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 6

 3.7

 K

 L

 M  M 1/2

Rotorspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfart

 6

 3,7

 H

 I 1/2

 J 1/2   K   -

Klassisk valsspridare

Full

1x överfart

n/a

0,91

 - 

 5

 -  5  6

Valsspridare (SS-2)

Full

1x överfart

n/a

0,91

 3,75

 4,25

 4,75  5,25  5,50

 

Sierraform GT Momentum används under vår och sommar. Innehåller magnesium och spårämnen för grönytans färg.

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec