• elemental
Nitrogen Total (N) 19%
Urea nitrogen (Ur-N) 9,9%
Ureaformaldehyde (MU-N) 9,1%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 15,8%
Water soluble 15,8%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%
Manganese (Mn) 0,10%
Copper (Cu) 0,020%
Molybdenum (Mo) 0,001%
Zinc (Zn) 0,020%

Characteristics

Granule size

0.7-1.4mm

Förpackningsstorlek

20 kg

Långtidseffekt

6 - 8 veckor

Upplösning av produkt

2 - 3 dagar

Giva

20 - 30 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

En förpackning räcker till

667 - 1 000 m²

SierraformGT NK

NK

19-0-15.8+1.2Mg+TE

 • Viktiga punkter
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Viktiga punkter
 • Balanserad NK-gödsel för användning från vår till höst
 • Fosfatfri formulering hjälper till att hantera den jordbundna fosforn
 • Magnsesiuminnehållet hjälper till att förbättra grönytans färg och att dölja stressymtom
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen

 • Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor

 • Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken

 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka

 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp

 • Frigörningen av kväve minskas signifikant när jordtemperaturen är under 10ºC

 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

 

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Tallriksspridare

1x överfart

 6

 3,7

 L

M

 M 1/2

SR-2000 eller Accupro 2000

2x överfart

 6

 3,7

 I 1/2

 J 1/2

 K

Valsspridare

1x överfart

 n/a

 0,91

 4,25

 4,75

 5,25

SS-2

2x överfart

 n/a

 0,91

 3,25

 3,50

3,75

Sierraform GT NK är en balanserad NK-gödsel för användning från vår till höst.

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec