• elemental
Nitrogen Total (N) 18%
Urea nitrogen (Ur-N) 18,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 14,1%
Water soluble 14,1%
Magnesium (Mg) 1,8%
Iron (Fe) 0,50%
Water soluble 0,38%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Genomsnittlig granulstorlek (mm)

2,91

Genomsnittlig rekommenderad giva

25 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Upplösning av produkt

10 dagar (visuellt upplöst på ytan)

Rekommenderad giva

20,00 - 30,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sportsmaster CRF Balanced

Balanced

18-0-14.1+1.8Mg+0.5Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Balanserad NK gödsel med P
 • Perfekt för användning under vår och sommar
 • Magnesium och järn ger bättre färg och döljer stressymtom
Beskrivning

Sportsmaster CRF Balanced har ICLs patenterade Poly-S och PACE kapslingstekniker. Det är en balanserad NK gödsel med P och idealisk för användning under vår- och sommarmånaderna. Det tillsatta magnesiumet och järnet ger en rikare färg och döljer stressymtom. 

 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Vattning efter spridning hjälper till med upplösningen av granulaten, ger en snabbare initial effekt och reducerar fotavtrycken. 

Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulaten skadas.

Om produkten spills på trottoarer, betong, kläder etc, tvätta bort omedelbart eftersom produkten kan skapa fläckar. 

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool... Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar. 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Tallriksspridare

1x överfart

 3

 5,0

 Q

 R 1/2

 Y 1/2

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

 3

 5,0

 M 1/2

 O

 O 1/2

Valsspridare

1x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

SS-2

2x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Sportsmaster CRF Balanced (2 – 3 månader) är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulatgödsel, som ger jämn tillväxt utan tillväxttoppar. En del av gödseln är inte kapslad, vilket ger en omedelbar respons. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec