• elemental
Nitrogen Total (N) 16%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,4%
Urea nitrogen (Ur-N) 12,4%
Phosphorus (P) 2,6%
Water soluble 2,0%
Potassium (K) 20,7%
Water soluble 20,7%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Genomsnittlig rekommenderad giva

25 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Upplösning av produkt

10 dagar (visuellt från gräsytan)

Rekommenderad giva

20,00 - 30,00 g/m²

Grönyterespons

7 days

Sportsmaster CRF High K

High K

16-2.6-20.7

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Extra kalium ger starkare cellväggar och stödjer vattenregleringen
 • Idealisk att använda före extrema temperaturer
 • Bra som förberedelse inför vintern, ger en vacker gräsmatta på våren
 • Långtidsverkande kväve frigörs under de rätta tillväxtförhållandena
Beskrivning

Sportsmaster CRF High K har ICLs patenterade Poly-S och PACE kapslingstekniker. Det tillagda kaliumet stärker plantans cellväggar och främjar vattenregleringen.

Idealisk att använda före extrema temperaturer eller som förberedelse inför vintern, ger en frodig gräsmatta på våren. Det långtidsverkande kvävet fördelas när tillväxtförhållandena är som bäst, och hjälper plantan att stå emot stress. 

Bruksanvisning

 

 

 • Sprid på torra blad
 • Vattning efter spridning hjälper till upplösningen av produkten och ger en snabbare initial effekt
 • Undvik spridning under förhållanden med frost och torka
 • Vattning efter spridning minimerar risken för fotavtryck
 • Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta av omedelbart, eftersom produkten kan orsaka missfärgning
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulaten skadas.
Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Tallriksspridare

1x överfart

 3

 5,0

 Q

 R 1/2

 Y 1/2

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

 3

 5,0

 M 1/2

 O

 O 1/2

Valsspridare

1x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

SS-2

2x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Sportsmaster CRF High K (2 – 3 månader) är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulerad gödsel; ger en jämn tillväxt utan tillväxttoppar. En del av gödseln är inte kapslad, vilket gör att man får en omedelbar respons. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec