• elemental
Nitrogen Total (N) 15%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 13,7%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 12,4%
Water soluble 12,4%
Magnesium (Mg) 1,2%
Water soluble 1,2%
Calcium (Ca) 2,9%
Water soluble 2,9%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Granule size

1.0-2.5mm

Genomsnittlig rekommenderad giva

20 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

20 - 35 g/m²

Typical Granule Count

212

Sportsmaster CRF Mini Active

Active

15-2.2-12.5+2.9Ca+1.2Mg

 • Fördelar
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • Balanserad NK gödsel med P för användning från vår till höst.
 • Innehåller magnesium för bättre färg på grönytan och för att dölja stressymtom.
 • Högt Calciuminnehåll för starkare celler i plantorna och en slitstarkare grönyta.
Bruksanvisning
 • Tillför på torr bladmassa
 • Vattning efter tillförsel hjälper till med upplösningen och ger en snabbare initial effekt. 
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vattning efter tillförsel minskar risken för fotavtryck
 • Om produkten spills på stenläggning, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart, eftersom produkten kan orsaka missfärgning.
 • Spridning ska ske efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förebygga att granulatet skadas. 

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulatgödsel. Denna långtidseffekt leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. En del av minigranulaten är inte kapslade vilket ger en omedelbar respons.

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec