Genomsnittlig rekommenderad giva

27,5 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

20,00 - 35,00 g/m²

Sportsmaster CRF Mini High N

High N

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Idealiskt som första långtidsverkande gödsel för säsongen
 • Speciellt utvald teknik för snabb reaktion vid kyligare förhållanden
 • Främjar en sund balanserad tillväst i början av säsongen
Beskrivning

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulatgödning. Denna långtidsverkande teknik leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den del av gödseln som inte är kapslar, ger en omedelbar respons hos grönytan. 

 

Bruksanvisning
 • Tillför på torrt bladverk
 • Vattning efter tillförsel hjälper till med fördelningen och ger en snabbare initial effekt.
 • Undvik spridning under förhållanden med frost och torka
 • Om produkten spills stenläggningar, betong, kläder etc, borsta av omedelbart, eftersom produkten kan orsaka missfärgning.
 • Tillförsel ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förebygga att granulatet skadas. 
Spridarinställningar

 

Spridartyp

Antal överfarter

Intställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

20

Giva g/m2

25

Giva g/m2

30

Giva g/m2

35

Tallriksspridare

1x överfart

 4

 4,8

N

O

P

R

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

4,8

K 1/2

L

M

M 1/2

Valsspridare

1x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

SS-2

2x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

5 1/4

Sportsmaster CRF Mini High N är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt minigranulatgödning; jämn och stabil tillväxt. En del av minigranulaten är inte kapslade vilket ger en omedelbar respons. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec